luns, 19 de decembro de 2011

Flipando en cores

Aquí vos deixo a última presentación de traballos de Plástica deste ano 2011, que estamos a piques de rematar. Son os traballos de interpretación de fotografías elexidas polos alumnos, mediante tons planos de cor, empregando a técnica do gouache.

Tratouse dun estupendo exercicio de síntese para estas xoves promesas da pintura e foi unha actividade que os rapaces disfrutaron bastante, pois o momento de aplicar as cores co pincel resulta moi relaxante e divertido. Hai auténticas obras de arte!

Mentras o vemos, imos a recoller esas "Good Vibrations" dos Beach Boys. O ano que vén, moito máis e mellor!!

venres, 9 de decembro de 2011

Trazando a liña

Seguindo co tema dos elementos da linguaxe visual, imos a traballar con un dos máis importantes: a liña.

A liña permítenos expresarnos de moi variadas maneiras dependendo dos materiais e útiles que empreguemos e a superficie sobre coa que traballemos. Ademáis, con trazos e intensidades diferentes, conséguense representacións artísticas moi variadas. A liña artística é moi diferente á que utilizamos para traza-los debuxos xeométricos.

Na seguinte presentación que trata o tema da liña podedes repasar algúns destes conceptos que imos a ver na aula vistos na aula e empezar a coñecer outros novos. na presentación explícase cómo diferentes tipos de liñas (horizontais, verticais, rectas ou curvas) fan que as obras artísticas transmitan sensacións diferentes.
 Hai un artista que vari@s de vós coñecedes xa moi ben: Pablo Picasso. Él facía un tipo de debuxos chamados de un só trazo, nos que non levantaba o pincel ou o lápis do papel. Mirade a seguinte aplicación sobre estes debuxos.

Como curiosidade, non vos perdades este vídeo de un só trazo:O traballo que imos a facer consiste en realizar un autorretrato empregando a liña como elemento expresivo.
No seguinte aplicación, How to draw a head, aínda que está noutro idioma, temos explicacións con imaxes sobre cómo debuxar unha cabeza.

A mansión de cuarto

Un exercicio de aplicación da perspectiva cónica consiste en debuxar a distribución dunha habitación en perspectiva cónica central por ser algo máis sinxela cá de dous puntos de fuga. Lembra que ó estar os obxetos paralelos ó plano do cadro tódalas liñas fugan ó punto principal P.Aquí tedes un vídeo coa técnica para debuxar una habitación en perspectiva cónica central, da que xa falamos na clase.

O seguinte traballo vai a consistir en debuxar e deseñar a construcción dunha casa ou mansión entre todos. Imaxina que un espectador mira unha casa de frente sen a fachada principal:Cada un de vós vai a escoller unha estancia da casa: cuarto de baño, salón, cociña, dormitorios, garaxe... e debuxará un deseño da habitación en perspectiva cónica frontal cos elementos máis relevantes da decoración. Evitaremos todos aqueles que teñan curvas complicadas. Podes buscar deseños en internet para axudarte no proxecto do debuxo da habitación. Suxírovos que visitedes o blogue The Cool Hunter para que vos sirva de inspiración.

Podes axudarte debuxando sobre a foto dunha habitación os elementos da perspectiva como ves neste croquis, e despois realiza-lo teu debuxo no block añadindo ou eliminando detalles ó teu gusto. Para que a casa pareza máis real pódense abrir portas nos laterais da habitación para simular que pasamos dun cuarto a outro.


Cando teñas o debuxo no block, realizaralo de novo coidando o rotulado nun papel vexetal A3 para garda-lo traballo da perspectiva, e sobre o debuxo do block completarás o traballo de cor mediante un collage de fotos de revistas seguindo as pautas para a realización da perspectiva en canto a tamaño relativo dos obxetos, fugas, etc. No collage podes añadir mobiliario, persoas, mascotas, unha foto de tí mesmo...


Aquí vos deixo os pasos un por un.

cónica frontal

luns, 5 de decembro de 2011

Rhythm, Joie De Vivre

Dous artistas do século pasado, Sonia Delaunay e Robert Delaunay, crearon composicións coloristas e abstractas, das cales o elemento central era a circunferencia. Neste xenial blogue temos máis información sobre as súa vida e obras, xunto cun atractivo plan de traballo a partir dos cadros destes artistas.

A seguinte proposta de traballo consiste en realizar unha composición a partir dunha cuadrícula e o trazado de circunferencias de diferentes tamaños e tipos: concéntricas, secantes, tanxentes, exteriores e interiores, tomando como inspiración a obra "Rythm, Joie de Vivre", de Robert Delaunay.

Nesta outra páxina faise un repaso ós elementos da circunferencia, a súa división en partes iguais e a súa relación coa obra dos artistas comentados.


Concurso de fotografía de Nadal

Levas un fotógrafo dentro? Esta é a túa oportunidade!!

Participa no concurso que organiza o colexio cunha foto que capte a esencia do Nadal, nun instante único e irrepetible.

Hai dúas categorías, unha para alumnos e outra para familiares. O prazo de entrega remata o MÉRCORES 14 DE DECEMBRO, e os titores serán os encargados de recoller as fotos mediante un sistema de códigos que vos explicarán nas clases durante esta semana. Os premios serán otorgados por un xurado integrado por profesionais da fotografía, profesorado e representantes da comunidade educativa, específicamente designado para o evento.

Consulta as bases do concurso aquí.

Non deixes de participar!!

domingo, 4 de decembro de 2011

domingo, 20 de novembro de 2011

xoves, 17 de novembro de 2011

Ritmos modulares

Os módulos son elementos que se empregaron ó longo da historia da arte e do deseño para crear composicións estructuradas e ordenadas, por exemplo na ornamentación árabe e nas obras de artistas como Vasarely ou M.C. Escher. Se miras ó teu redor, serache fácil atopar estructuras e composicións modulares tanto naturais coma artificiais.

Neste traballo realizamos unha serie de composicións rítmicas formadas por módulos que se repiten, e organizadas segundo unha estructura xeométrica denominada malla cuadrada, que nos serviu como referencia para dar renda solta á nosa imaxinación e creatividade. Tamén aplicamos correctamente a cor para conseguir resultados máis vistosos.

A canción que soa é  "19 2000 (Soulchild Remix)" de Gorillaz.

luns, 14 de novembro de 2011

A Perspectiva Cónica

 Debuxar o espacio no plano: A realidade é tridimensional

 DEBUXO E PERSPECTIVA
 
Así é, vivimos nun mundo tridimensional. O espacio e tódalas formas da realidade teñen tres dimensións:
 Fotografá de una calle con peatones.
1.A altura ou lonxitude, 2.A anchura e 3.A profundidade
Podemos ademáis camiñar por este espacio, cambiando o punto de vista e polo tanto, transformando a forma aparente dos obxetos. Os objetos cambiarán (en apariencia) o seu tamaño, se nos acercamos ou nos alonxamos. Tamén, os objetos pérdense tras outros e van aparecendo outros novos cando nos movemos ou xiramos arredor deles.
Os sistemas perspectivos
Os sistemas perspectivos ou perspectivas, basándose nas claves espaciais (altura, anchura e profundidade), utilizan métodos matemáticos que serven para representar ou imita-la realidade tridimensional nun papel bidimensional (altura e anchura).
Fotografá de andén ferroviario
Fotografía de andén ferroviario
Dibujo de andén ferroviario
Debuxo de andén ferroviario
Polo tanto, cando tratemos de debuxa-la realidade, haberá que utilizar estes trucos para que os obxetos que debuxemos teñan a apariencia de profundidade.
Vexamos a continuación o aspecto de profundidade que conseguiremos no plano utilizando dous sistemas perspectivos muy conocidos:
  • O sistema axonométrico. (Perspectiva isométrica e cabaleira)
  • A perspectiva cónica
A imaxe da estación pertence á perspectiva cónica. Observa cómo hai un punto F, chamado punto de fuga, ata  o que converxen todas las líneas. Observa tamén cómo as formas van diminuíndo de tamaño.
A perspectiva cónica permítenos representar nun papel as formas tal e como as vemos na realidade. Desta forma, con este sistema pódese debuxa-la realidade dunha maneira moi parecida a como a ve o ollo humano.
 Elementos da perspectiva cónica

Se miramos a través dun cristal (PC ou plano del cuadro)  e debuxamos nel as liñas fundamentais do que observamos, estamos trazando unha perspectiva cónica. O PV ( punto de vista) é o ollo polo que observas, o plano de horizonte ( PH ) pasa pola túa pupila exactamente, o ( PX ) plano xeometral é o chan onde se asentan os objetos que diebuxamos.
A imaxen  anterior ilustra a intersección do plano do cadro co cono de visión. O resultado é unha imaxe deformada que é a que vemos.
 Elementos da perspectiva cónica:
En primeiro lugar temos o plano do cadro (PC) sobre o que se proxectará ol obxeto. Podemos dicir que o mismo é coma un papel transparente, perpendicular ó chan e situado entre o obxeto e o observador.
O punto de vista (V) é o observador que mira o obxeto. A súa posición (se mira dende arriba, dende cerca ou dende la esquerda, etc.) determina a forma de proxectarse o obxeto no plano do cadro.
A liña de horizonte (LH) é una liña horizontal respecto ó chan, sobre a que se situarán o punto ou os puntos de fuga. Esta liña imaxinaria atópase á altura dos ollos do observador.
O punto principal (P) sitúase na liña de horizonte. Neste punto converxerán ou fugarán tódalas liñas paralelas a unha dirección. Dependendo do número de puntos de fuga, será o tipo de perspectiva cónica.
Por último, a liña de tierra (LT) é outra liña imaxinaria resultado da intersección do plano do cadro co plano do chan. Ambos planos son perpendiculares entre sí.
Por último, os puntos de fuga F y F’ no caso da perspectiva cónica oblicua. Son puntos que se sitúan na liña de terra unha vez abatida a distancia entre o punto principal e o punto de vista. A distancia entre eles é la hipotenusa dun triángulo rectángulo, cuxo vértice de 90º é o punto de vista.
O debuxo en perspectiva cónica e o seu plantexamento
Pero para realizar os plantexamentos de forma técnica, a partir de elementos imaxinados ou en construcción temos que desenvolver o acoplamento ou abatimento dos planos principais para realiza-lo debuxo sobre o papel. Observa aa animación. A partir deste abatimento ata convertilo nun só plano (o do papel), é cando podemos traballar e imaxinar…

Observa que as direccións fundamentais da figura debuxada repítense para determina-los focos sobre a liña de horizonte. As liñas das figuras prolónganse ata a liña de terra e de ahí parten ata o foco determinado pola paralela a dita dirección. No cruce de liñas homólogas podemos determinar os puntos homólogos A\’, B\’, C\’ y D\’ sobre o plano do cadro.
Este tipo de perspectiva é o que chamamos Perspectiva Cónica Oblicua , porque a figura sitúase de forma Non Paralela / Perpendicular ó plano do cadro.
Clases de perspectiva cónica
Perspectiva cónica frontal.
Falamos de perspectiva cónica frontal cando unha das caras dol obxeto é paralela ó plano do cadro e ó observador, é dicir, cuando una das caras é frontal á nosa vista. Neste caso, sólo haberá un punto de fuga que coincide co punto principal (P). A cara do obxeto que sexa paralela ó plano do cadro aparecerá en verdadeira magnitude, é dicir, tal cal no obxeto real, sen deformación perspectiva. Tódalas demais direccións das caras dun cubo, por exemplo, converxerán no punto de fuga ou punto principal (P).
Perspectiva cónica oblicua.
Falamos de perspectiva cónica oblicua cando ningunha das caras do obxeto é paralela ó plano do cuadro e, polo tanto, ten as súas caras en direccións oblicuas respecto ó observador. Neste caso aparecerán dous puntos de fuga (F y F’), ata cada un dos cales converxerán as aristas do obxeto que sexan paralelas entre sí.
Posicións do punto principal e da Liña de Horizonte LH
Nos seguintes exemplos podemos comprobar de qué modo se ven os corpos en perspectiva cónica frontal, en función de onde está situado o espectador (P) e da altura dende onde observa (LH).
Na imaxe 1, o espectador mira o cubo completamente de frente e dende arriba.
Na imaxe 2, o espectador sitúase á dereita e mira dende arriba. Pode ver, polo tanto, as caras dereita e superior do cubo.
Perspectiva Cónica Frontal    Perspectiva Cónica Frontal   Perspectiva Cónica Frontal
Figura 1                     Figura 2                   Figura 3
Perspectiva cónica dun cadrado e o seu plantexamento
Na seguinte animación a figura atópase en posición paralela / perpendicular ó plano do cadro. O punto de fuga atópase, polo tanto, na perpendicular ó punto de vista. É o punto principal (P.P.) o punto que recolle as fugas das rectas homólogas da figura que son perpendiculares ó cuadro. As diagonais do cadrado, ó formar 45º coa liña de terra axúdannos a trazar as posicións exactas dos puntos. Ó unir estas diagonais dende a liña de terra ata os puntos de distancia homólogos (D e D’), aparece xa a figura plana en perspectiva.
Este tipo de perspectiva denomínase Perspectiva Cónica Frontal , porque a figura atópase en posición perpendicular ou de frente ó plano do cuadro.
Trazamos alturas en perspectiva cónica.
Observa a imaxe da dereita. As árbores, todas coa mesma altura, pero ó lonxe vanse facendo máis e máis pequenas.  Os seus elementos homólogos únense en rectas que van ata o punto de fuga principal. A altura real dos obxetos sempre se tomará ou medirá sobre o pé das rectas que unen puntos homólogos sobre o plano do cuadro, é dicir, sobre a liña de terra.
CONTIDOS OBTIDOS DE CNICE.MEC.ES/PLASTICA
EXERCICIOS:
DEBUXAR UNHA RÚA EN PERSPECTICA CÓNICA FRONTAL
DEBUXAR UNHA HABITACIÓN EN PERSPECTIVA CÓNICA FRONTAL
DEBUXAR UNHA RÚA EN PERSPECTIVA CÓNICA OBLICUA
DEBUXAR UNHA CIDADE EN PERSPECTICA CÓNICA OBLICUA
MáIs exercicios en:
Información obtida de:
EVOLUCIÓN DA PERSPECTIVA CÓNICA.

domingo, 13 de novembro de 2011

Collages Dadá

O Dadaísmo foi un movemento vangardista que comezou despois da primeira guerra mundial e que se basou principalmente nunha actitude de revolta e disgusto frente á orde social existente. A súa proposta foi unha forma de arte como "antiarte". A poesía que mostraba tiña unha linguaxe incoherente que se destrúe a sí mesma, e utilizábanse métodos deliberadamente incomprensibles que se apoiaban no absurdo e no irracional, co obxetivo de que o público considerara os valores estéticos establecidos.

Para elo utilizaban novos materiais, como os de refugallo atopados na rúa, e novos métodos, como a inclusión do azar para determina-los elementos das obras.

Este movemento abarcou tódolos xéneros artísticos e debémoslle o collage, os murais e sobre todo, o feito de sacar o arte dos museos e da casa dos burgueses, xa que pensaban que o arte debía ser popular e non só para a clase alta. O Dadaísmo tamén abriu o campo para a chegada do Surrealismo e axudou a crear unha linguaxe poética libre e sen límites.

Nos nosos collages Dadá utilizamos imaxes publicitarias e informativas xunto con outros materiais como papeis usados, para realizar composicións tanto figurativas como abstractas. As mensaxes que transmiten propoñen distintas reflexións en torno a temáticas dispares como os medios de comunicación, a moda, o medio ambiente, a educación vial ou o consumo . Xa está aquí a presentación co tema "Jerk It Out" de The Caesars, que na súa letra fai alusión a esa liberdade e espontaneidade creativa.
Figuras en isométrica

Neste traballo, pertencente á unidade do sistema axonométrico ,elaboramos unha serie de figuras sinxelas de forma prismática en perspectiva isométrica, coloreando con distintos tons de cor as diferentes caras e simulando nalgúns casos as zonas iluminadas e de sombra. Para realizar estas figuras en 3D utilizamos unha rede isométrica (a base de triángulos equiláteros). Mirade a presentación co tema "Re-Wired" de Kasabian.

Alzados de edificios

Como parte da unidade do sistema diédrico, os alumnos de cuarto fixeron o debuxo do alzado da fachada dun edificio ou monumento, trazando e proporcionando aqueles aspectos formais que caracterizan a súa fachada principal, e traballando creativamente o entorno plástico do edificio mediante diferentes técnicas plásticas.

O tema é "Around The World" de Daft Punk.

luns, 7 de novembro de 2011

Armonías de Cor

Nesta presentación atoparedes explicacións sobre os distintos tipos de armonías e as formas de combinar as cores de forma efeciva para aplicar no exercicio da interpretación dunha fotografía con cores planas.

As cores planas

O recurso de interpretar unha fotografía en tons planos é moi empregado no deseño de carteis, cómics e nas artes gráficas en xeral e ten un grande valor expresivo. O proceso de traballo é o seguinte:

Partindo dunha foto que vos resulte atractiva ou interesante, imos reinterpretala resolvéndoa por medio de tons planos de cor. Para elo, delimitaremos en primeiro lugar grandes áreas de color homoxénea, realizando así un "mapa de tons". Podemos facer a análise dos diferentes tons de cor, ou ben facer o estudio das zonas de luces e sombras. Para isto realizaremos un bosquexo a lápis da imaxe en primeiro lugar, delimitando as formas con precisión mediante amplias zonas de cor sen deternos nos detalles nin na intensidade das luces, e centrándose nas variacións tonais e nos distintos planos de profundidade. A continuación, as zonas delimitadas píntanse de cores planas sin que cheguen a tocarse entre sí, é dicir, respetando unha pequena marxe blanca.Con este proceso podemos darlle un look de cómic a unha fotografía:

Nesta presentación tendes máis exemplos de retratos e paisaxes. ¡Ánimo! Veredes cómo os resultados son espléndidos.

domingo, 6 de novembro de 2011

Texto en 3D

Continuando cos exercicios de perspectiva isométrica, a proposta de hoxe consiste en debuxa-los vosos nomes con letras en 3D. Éste e un recurso moi empregado últimamente en deseño gráfico para crear tipografías de toda clase. Para isto aplicaremos o que xa sabemos sobre a perspectiva isométrica e moita imaxinación. Podedes colocar as letras en posicións  e direccións diferentes, cubri-la súa superficie con texturas ou debuxos... Na seguinte presentación tendes unha serie de exemplos de diferentes textos en 3D, a cada cal máis creativo. ¡Qué chulos! ¿Estades inspirados?

Texto en 3 d
View more presentations from Camino Casabella

E aquí algúns exemplos feitos por alumnos:


xoves, 3 de novembro de 2011

Elementos básicos da linguaxe visual: O Punto

Imos a entrar nesta nova unidade do noso libro de texto, "Construímos las imágenes", analizando os distintos elementos que forman as imaxes. Empezaremos por un elemento moi pequeno, pero que ofrece moitas posibilidades na linguaxe plástica: o punto.

O punto chega a ter un grande valor expresivo, xa que con él podemos indicar unha posición, sensación de continuidade ou discontinuidade, cercanía ou profundidade, movemento, volume, luz e sombra, e crear formas e texturas.

Moitos artistas utilizaron o punto para expresarse: Paul Klee, Claude Monet, George Seurat, Roy Lichtenstein.

Coa seguinte presentación e a web "Elementos básicos del lenguaje visual" repasaremos o visto na clase:

mércores, 2 de novembro de 2011

A Cor: Características xerais e mezclas. O gouache

Para repasar o que aprendimos en primeiro e ver algo máis sobre as características xerais da cor temos esta presentación:

Tamén veremos este vídeo de Educathyssen sobre as mezclas de cor en función do ton, e a diferencia entre tons fríos e cálidos. ¿Dache a mesma sensación a imaxe pintada con tons fríos e cálidos?


Para a técnica da témpera ou gouache, necesitaremos pinceis de pelo suave, que son os que toman carga de auga. Hai moitos tipos de pinceis, según a pintura e a técnica coa que se vaian a utilizar: planos, redondos, carrados, en abanico, de lengua de gato... e con diferentes tipos de pelo.

¿Qué pinceis nos poden vir ben? Os que teñan pelo suave, redondos ou planos, como na imaxe inferior.

Para un bo mantemento:
  • Intenta evitar que se cole pintura entre as cerdas e o metal, xa que acabará abrindo as cerdas e estropeándoas.
  • Límpao ben despois do seu uso con auga e xabón, frotándoo suavemente sobre a palma da man para que expulse a pintura que poida ter entre as cerdas. 
  • Non o deixes olvidado a remollo, así evitarás que se deforme a punta e se oxide a parte metálica.
  • Gárdao de maneira que se quede en vertical e coa punta para arriba para que non se deforme.

Por último, sobre a técnica do gouache:A percepción da cor

Imos a comezar una nova unidade sobre un tema fascinante: A cor. A modo de introducción déixovos este vídeo sobre como percibimos as cores.


Ademáis, Ingrid Calvo Ivanovic ofrece en Proyectacolor uns obxetos de aprendizaxe que nos facilitarán a teoría e a percepción da cor (unidades 1 e 2).

Para finalizar, ¿qué opinas das cores da imaxe? ¿Son espirales azuis e verdes realmente? ¡A solución en poucos días!

domingo, 30 de outubro de 2011

¡Feliz Samaín!

Tim Burton (1958) é un director, produtor, escritor e diseñador estadounidense. A maioría das súas películas caracterízanse pola presenza de mundos imaxinarios onde adoitan estar presentes elementos góticos e escuros, cuxos protagonistas soen ser seres inadaptados e enigmáticos.

A curtametraxe "Vincent" foi realizada por Tim Burton e Rick Heinrichs en 1982, e conta a historia dun neno de 7 anos chamado Vincent Maloy, que está obsesionado co actor Vincent Price e tódolos seus papeis de cine, así como con Edgar Allan Poe.

Vincent Price (1911 - 1993) foi un actor estadounidense coñecido pola súa distintiva voz que protagonizou unha serie de películas de terror na última parte da súa carreira.

Edgar Allan Poe (1809 - 1849) foi un escritor, poeta, crítico e xornalista estadounidense, xeralmente recoñecido como un dos mestres universais do relato curto, que foi recordado especialmente polos seus contos de terror.

Esta é a primeira curtametraxe dirixida por Tim Burton e utiliza a técnica de animación stop-motion (cadro por cadro), con bonecos de ollos grandes e lúgubres figuras de arxila. Cun excelente guión e música, mostra o lado que sempre lle gustou a Tim Burton: a escuridade, a desesperación, o medo e as figuras trastornadas.

A historia está narrada de forma excelente polo propio Vincent Price. Aquí vola deixo con subtítulos.

domingo, 23 de outubro de 2011

Sistema axonométrico

Composición pictórica inspirada na representación axonométrica de planos.
"Construcción espacio-temporal II", Theo Van Doesburg, 1924

O sistema axonométrico, do que forman parte a perspectiva isométrica e a perspectiva cabaleira, ten como obxeto a representación de formas tridimensionais. Representa os corpos a través de un só trazado que proporciona unha visión global e de conxunto do volume.


Perspectiva isométrica da Casa Roberts.
Frank Lloyd Wright, 1908

A axonometría é unha perspectiva que ten a ventaxa de facilitar un debuxo de gran claridade formal e fácil interpretación. Para mellora-la lectura dos trazados, os sistemas axonométrico e diédrico utilízanse conxuntamente: o sistema diédrico aporta as formas e proporcións verdadeiras do corpo e o debuxo axonométrico mostra a apariencia volumétrica total das pezas.


A perspectiva axonométrica é, ademais, un sistema rápido e sinxelo no seu trazado, polo que é moi utilizado en tódolos campos do deseño e do debuxo industrial porque resulta idónea para mostrar o ensamblaxe de pezas, de motores, de mobles e volumes en xeral.

Neste tema empregaremos as seguintes aplicacións on-line:

Tododibujo: Apuntes

educacionplastica.net: Explicacións e exercicios sobre a perspectiva axonométrica ortogonal

Mira este vídeo cunha breve introducción:

Sistema Diédrico e Vistas


Co exercicio que estamos a realizar do debuxo do alzado dun edificio poñemos punto e final a esta serie de sesións adicadas ó sistema diédrico, interpretación de planos e debuxo de vistas dun sólido.
Éstas aplicacións interactivas servirannos para repasar:

Tododibujo: por se alguén se despistou collendo apuntes aquí o tedes todo (Mirar: o punto, a recta, o plano, e vistas diédricas -sistema europeo-)
Interpretación de planos: exercicios interactivos de vistas e pezas
Vistas: Explicacións e exercicios interactivos de pezas, vistas e sistema diédrico (tipos de rectas e planos)
educacionplastica.net: Material sobre sistema diédrico básico
Neste vídeo explícase claramente cómo se proxectan a planta, alzado e perfil dunha peza tridimensional nos 3 planos: horizontal, vertical e de perfil, no sistema europeo.

19º edición de Estampa, a feira de arte múltiple

Hai obras de arte únicas e outras que se producen en serie. Dende 1993, a feira de arte Estampa reuniu cada ano unha oferta creativa que está máis cerca dun público máis amplo ca o que pode acceder ás pezas que se exhiben en Arco, a feira de arte contemporánea madrileña que se organiza tódolos meses de febreiro.

O novo director da feira, Chema de Francisco, quixo marcar o seu estreno con algunhas novedades: a oferta que presenta o centenar de expositores convocados por Estampa este ano vai máis alá da obra gráfica e as edicións, e demostra que a arte múltiple se dá na maior parte dos medios creativos: fotografía, vídeo, escultura... e mesmo pintura.

Pero esa extensión do concepto de arte seriada non queda aí. Outra novidade este ano é a incorporación de dúas novas seccións dedicadas ao deseño e ao son.

Fonte: El País 23/10/2011

Trazados xeométricos fundamentais

Dende a Revolución Industrial prodúcense en serie todo tipo de obxetos, dos cales o seu deseño progresou extraordinariamente. Para poder proxectalos estableceuse unha linguaxe coa que os técnicos de calqueira lugar do mundo poidan comunicarse. Esta linguaxe utiliza representacións gráficas como liñas, símbolos, etc.
O deseño industrial dun producto comeza coa súa planificación. Para elo, debúxase o obxeto que se vai a fabricar utilizando trazos a man alzada, nun boceto chamado croquis.

Cadeira "Barcelona", Mies Van Der Rohe. Foi deseñada para o pabellón alemán da exposición internacional de Barcelona de 1929 e aínda se comercializa case 80 anos despois.


 O deseño arquitectónico utiliza o debuxo técnico para representar nun espacio bidimensional o proxecto de edificios.

Do mesmo modo que para escribir necesitamos coñece-las palabras e para realizar operacións matemáticas os números, en debuxo técnico é necesario estudia-los trazados que nos permiten iniciarnos nesta linguaxe: a mediatriz dun segmento, a bisectriz dun ángulo, o Teorema de Tales...

Para estudia-los trazados fundamentais dispoñemos dunha serie de aplicacións en liña:
educacionplastica.net: Construcción paso a paso e exercicios para practicar.
Construccións de debuxo técnico: Materiais, técnicas e construccións básicas. Actividades para imprimir.
Exercicios de debuxo técnico: Construcción paso a paso.
sábado, 22 de outubro de 2011

Polígonos: triángulos e cuadriláteros

Aquí temos unha serie de materiais que nos van a axudar a repasar o que estamos estudiando nesta primeira unidade sobre formas poligonais, triángulos e cuadriláteros.

1.-Clasificación dos triángulos (Wikipedia) CLICK AQUÍ

2.-Cómo construír un triángulo equilátero:


3.-Cómo construír un triángulo isósceles:


4.-Presentación power point sobre os conceptos básicos dos polígonos e a clasificación dos triángulos (cos seus elementos principais), e os cuadriláteros. CLICK AQUÍ

5.-Aplicacións sobre os triángulos: Propiedades, elementos notables e construcción. CLICK AQUÍ

Documentación:

Tipos de polígonos

Vídeo para coñecer cómo son os polígonos segundo o seu número de lados e diferenciar os regulares dos irregulares.

Escuadra e cartabón

Xa sei que sodes uns cracks da creación, pero aquí vos deixo unhas imaxes de dous instrumentos que xa vos presentei na clase e que utilizaremos en debuxo técnico.

O CARTABÓN


Como podemos observar, o cartaBÓN é o instrumento que está acentuado con tilde e o máis longo. Os seus ángulos son de 90º, 30º e 60º.

A ESCUADRA

A escuadra é mais coñecida, senón botádelle un vistazo a este vídeo:...se xa sabía eu que vos sonaba de algo! Os ángulos da escuadra son: 90º, 45º e 45º.

xoves, 20 de outubro de 2011

Pop Art

Éstes son os traballos que os alumnos de terceiro realizaron como unha pequena homenaxe a Andy Warhol e como estudio da relación entre a publicidade, os medios de comunicación de masas e a arte. A canción é "Are you gonna be my girl" de Jet, que aparece precisamente nun famoso anuncio realizado por uns creativos que saben un pouco de marketing, ¿alguén sabe cal?

mércores, 19 de outubro de 2011

Creación de logotipos

Xa están aquí os logotipos creados polas rapazas e rapaces de primeiro! Están deseñados como selo de intentidade dunha serie de empresas e productos de futuro que eles proxectaron, como parte da súa imaxe corporativa. Disfrutade a presentación co tema "Hey Mama", dos Black Eyed Peas.

Presentación logos

View another webinar from Camino Casabella

venres, 7 de outubro de 2011

Arte Pop

Na década dos 50 e principios dos 60 do século XX, artistas británicos e estadounidenses crearon un novo movemento artístico, o Pop Art, caracterizado polo emprego de temáticas, iconografía e técnicas da cultura de masas, a publicidade e a sociedade de consumo.

Pode afirmarse que o Arte Pop é o resultado dun estilo de vida, a manifestación plástica dunha cultura (pop), caracterizada pola tecnoloxía, a democracia, a moda e o consumo, onde os obxetos deixan de ser únicos para producirse en serie.

Trabállase con iconos de obxetos cotidianos, coma electrodomésticos, embalaxes, publicidade, cómic e revistas, e fotografías das estrelas do cine e da televisión.

O próximo traballo que imos a realizar en terceiro é unha serie de obras de Arte Pop inspiradas nas creacións de Andy Warhol, o seu máximo representante. Tras una exitosa carreira como ilustrador profesional, Warhol adquiriu notoriedade mundial polo seu traballo en pintura, cine de vanguardia e literatura. Utilizou no seu traballo productos populares de consumo e valorou a importancia dos medios de comunicación de masas como vehículos para extender a arte. Dúas das súas frases célebres son: "A arte comercial é moito mellor que a arte pola arte". E "Todo o mundo debería ter dereito a 15 minutos de gloria"

Aquí tedes un vídeo da súa obra, con música da Velvet Underground, banda que formou parte da súa exposición multimedia "Exploding Plastic Inevitable".

xoves, 6 de outubro de 2011

Divertida homenaxe a Chaplin

Aproveitando que en primeiro estamos a realiza-lo deseño dun logotipo, hoxe déixovos un exemplo da creatividade dos deseñadores dalgunhas compañías. Neste caso trátase de "Google", o famoso buscador, que adoita a cambia-lo seu logotipo en datas especiais. Google celebra cumpreanos, aniversarios e acontecementos globais coma o mundial de fútbol, con alteracións no deseño do seu logo oficial. Días especiais coma o Nadal ou o Entroido tamén tiveron os seus propios logos.

Esta vez Google foi máis lonxe e sorprendeunos coa realización dun corto adicado ó actor Charles Chaplin (1889-1977), con motivo do aniversario do seu nacemento, xa que cumpriría 122 anos.

O vídeo, protagonizado por traballadores da mesma compañía, utiliza a estética das primeiras películas en branco e negro. É un corto de cine mudo no que un dobre de Charlie Chaplin le un diario "Google" e unha pintora deseña un logo de "Google".

domingo, 2 de outubro de 2011

Saída ó paseo do Rato

Este venres os de primeiro fixemos unha saída ó paseo do Rato, onde pasamos unha divertida xornada de xogos e convivencia en plena natureza aproveitando este bo tempo que estamos a disfrutar este outono.

Xa tedes aquí as fotos nesta presentación con música de Arcade Fire e o seu "Wake Up".

*As fotos do xogo do pistoleiro fíxenas coa cámara de Marita e serán incluídas en canto sexa posible.

xoves, 22 de setembro de 2011

Cómo trazar paralelas e perpendiculares con escuadra e cartabón¡Practica a túa técnica!

Normalización e escalas


Con frecuencia podémonos atopar na situación de ter que interpretar un deseño técnico: o plano dunha vivenda, o deseño dun moble, o debuxo dun obxecto de escritorio... para facernos unha imaxe clara do que expresa ese debuxo temos que coñece-lo significado de cada tipo de liña utilizada, das cifras que aparecen e doutros símbolos.

Cando un deseñador realiza un proxecto para que outras persoas o executen, ten que dotar ós seus debuxos de todas aquelas especificacións necesarias para que a súa interpretación non conduza ó erro.

Nesta unidade trataremos as normas a seguir para realizar e comprender correctamente todas as especificacións dun deseño.

Aquí tedes un Power Point coas normas básicas de acotación, para complementar as explicacións.

E aquí unha páxina web de normalización con explicacións e exercicios interactivos de acotación.

Arte cinético

Na primeira práctica do curso realizaremos unha composición con cadrados ou triángulos ó estilo do pintor español Eusebio Sempere. Empregaremos liñas paralelas e perpendiculares de distinto grosor.


Eusebio Sempere, "Estudio Do Cadrado" (1966)

Eusebio Sempere (Alicante, 1923-1985) é o pintor máis representativo do movemento cinético en España. A liña e a súa repetición e un gran dominio da cor que logra facer vibrar a luz van a dar profundidade ás súas composicións pictóricas. A súa aportación persoal a este movemento cinético consiste nas súas series de construccións xeométricas e abstractas ás que imprime o efecto de ilusión de vibración e movemento.

martes, 20 de setembro de 2011

O amencer da arte

Observa de cerca as pinturas da cova de Chauvet. Son as máis antigas coñecidas, que foron realizadas hai 30.000 ou 32.000 anos. Os prehistóricos debuxaban o que coñecían, fundamentalmente animais relacionados coa caza: cabalos, bisontes, renos, pero tamén leóns, panteiras, búhos, osos e hienas, ademáis de algunhas especies xa extinguidas, e outras figuras. Só necesitaban algún instrumento para raiar e pintar. ¡Pero cunha naturalidade que impresiona ata hoxe!

¿Queres saber máis sobre a arte prehistórica?

Aquí tedes un completo glog que combina diversos medios, co que podemos investigar sobre a arte prehistórica das covas de Altamira (Santillana del Mar, Cantabria), Laxcaux (Dordoña, Francia) e Chauvet (departamento de Ardèche, sur de Francia).

domingo, 18 de setembro de 2011

Descubren un mural perdido de Banksy nunha galería de Berlín


A obra foi cuberta con pintura fai oito anos para habilitar espacio para novos traballos

16/09/2011

O mural do artista británico Banksy «Every Picture tells a lie» foi redescuberto en Berlín o pasado fin de semana, despois de que unha galería o cubrise con pintura hai oito anos para habilitar espazo para novos traballos.

Banksy, que mantén en segredo a súa identidade, pintou a obra en 2003 para unha exhibición nunha galería de arte contemporánea na capital alemá. O mural foi recuperado como parte dun proxecto artístico de Brad Downey, artista estadounidense cuxa exhibición «What Lies Beneath» se centra en capas de pintura.

«O descubrimento é o proxecto de Downey: el quería xogar con iso», dixo Stephane Bauer, xefe da galería Kunstraum Bethanien, onde se expón o traballo de Banksy. Downey, que tamén foi parte da exposición en 2003, recordou o traballo de Banksy e quixo redescubrilo para o seu proxecto de 2011.

A obra de Banksy
Seguindo as coidadosas instrucións de Downey, os restauradores descubriron a obra, que retrata soldados alados con caras sorrintes e levando armas. As palabras «Every Picture Tells a Lie» están esborranchadas en pintura vermello sangue enriba deles.

A galería non está segura do que pasará co traballo de Banksy cando remate a exposición o 23 de outubro. Podería volver hibernar tras os muros recén pintados de branco... se ninguén intenta compralo antes.

Segundo Stephane Bauer, é difícil dicir canto vale o Banksy: «Non creo que poida valer moito porque hai unha capa de pintura por enriba da maior parte».

Fonte: ABC.es

xoves, 7 de xullo de 2011

Exposición de Cy Twombly

Vídeo sobre a exposición "Lepanto" de Cy Twombly, un dos expresionistas abstractos norteamericanos.

Debuxos do século XX. Colección Mapfre

Na modernidade, a obra de arte sobre papel xa non é só un apunte ou un debuxo preparatorio para unha pintura senón que en ocasións é considerada unha obra de arte por sí mesma.
Esta colección permite facer un recorrido polo desenvolvemento da arte da primeira metade do s. XX, facendo especial fincapé na trascendencia que tivo en España.
Debuxos de Sorolla, Picabia, Rodin, Schiele, Matisse, Grosz, Gris, Delaunay, Moholy-Nagy, Schwitters, Picabia, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies, Chillida...