luns, 5 de decembro de 2011

Rhythm, Joie De Vivre

Dous artistas do século pasado, Sonia Delaunay e Robert Delaunay, crearon composicións coloristas e abstractas, das cales o elemento central era a circunferencia. Neste xenial blogue temos máis información sobre as súa vida e obras, xunto cun atractivo plan de traballo a partir dos cadros destes artistas.

A seguinte proposta de traballo consiste en realizar unha composición a partir dunha cuadrícula e o trazado de circunferencias de diferentes tamaños e tipos: concéntricas, secantes, tanxentes, exteriores e interiores, tomando como inspiración a obra "Rythm, Joie de Vivre", de Robert Delaunay.

Nesta outra páxina faise un repaso ós elementos da circunferencia, a súa división en partes iguais e a súa relación coa obra dos artistas comentados.


Ningún comentario:

Publicar un comentario