sábado, 22 de outubro de 2011

Polígonos: triángulos e cuadriláteros

Aquí temos unha serie de materiais que nos van a axudar a repasar o que estamos estudiando nesta primeira unidade sobre formas poligonais, triángulos e cuadriláteros.

1.-Clasificación dos triángulos (Wikipedia) CLICK AQUÍ

2.-Cómo construír un triángulo equilátero:


3.-Cómo construír un triángulo isósceles:


4.-Presentación power point sobre os conceptos básicos dos polígonos e a clasificación dos triángulos (cos seus elementos principais), e os cuadriláteros. CLICK AQUÍ

5.-Aplicacións sobre os triángulos: Propiedades, elementos notables e construcción. CLICK AQUÍ

Documentación:

Tipos de polígonos

Vídeo para coñecer cómo son os polígonos segundo o seu número de lados e diferenciar os regulares dos irregulares.

Escuadra e cartabón

Xa sei que sodes uns cracks da creación, pero aquí vos deixo unhas imaxes de dous instrumentos que xa vos presentei na clase e que utilizaremos en debuxo técnico.

O CARTABÓN


Como podemos observar, o cartaBÓN é o instrumento que está acentuado con tilde e o máis longo. Os seus ángulos son de 90º, 30º e 60º.

A ESCUADRA

A escuadra é mais coñecida, senón botádelle un vistazo a este vídeo:...se xa sabía eu que vos sonaba de algo! Os ángulos da escuadra son: 90º, 45º e 45º.