luns, 5 de decembro de 2011

Rhythm, Joie De Vivre

Dous artistas do século pasado, Sonia Delaunay e Robert Delaunay, crearon composicións coloristas e abstractas, das cales o elemento central era a circunferencia. Neste xenial blogue temos máis información sobre as súa vida e obras, xunto cun atractivo plan de traballo a partir dos cadros destes artistas.

A seguinte proposta de traballo consiste en realizar unha composición a partir dunha cuadrícula e o trazado de circunferencias de diferentes tamaños e tipos: concéntricas, secantes, tanxentes, exteriores e interiores, tomando como inspiración a obra "Rythm, Joie de Vivre", de Robert Delaunay.

Nesta outra páxina faise un repaso ós elementos da circunferencia, a súa división en partes iguais e a súa relación coa obra dos artistas comentados.


Concurso de fotografía de Nadal

Levas un fotógrafo dentro? Esta é a túa oportunidade!!

Participa no concurso que organiza o colexio cunha foto que capte a esencia do Nadal, nun instante único e irrepetible.

Hai dúas categorías, unha para alumnos e outra para familiares. O prazo de entrega remata o MÉRCORES 14 DE DECEMBRO, e os titores serán os encargados de recoller as fotos mediante un sistema de códigos que vos explicarán nas clases durante esta semana. Os premios serán otorgados por un xurado integrado por profesionais da fotografía, profesorado e representantes da comunidade educativa, específicamente designado para o evento.

Consulta as bases do concurso aquí.

Non deixes de participar!!