domingo, 23 de outubro de 2011

Sistema axonométrico

Composición pictórica inspirada na representación axonométrica de planos.
"Construcción espacio-temporal II", Theo Van Doesburg, 1924

O sistema axonométrico, do que forman parte a perspectiva isométrica e a perspectiva cabaleira, ten como obxeto a representación de formas tridimensionais. Representa os corpos a través de un só trazado que proporciona unha visión global e de conxunto do volume.


Perspectiva isométrica da Casa Roberts.
Frank Lloyd Wright, 1908

A axonometría é unha perspectiva que ten a ventaxa de facilitar un debuxo de gran claridade formal e fácil interpretación. Para mellora-la lectura dos trazados, os sistemas axonométrico e diédrico utilízanse conxuntamente: o sistema diédrico aporta as formas e proporcións verdadeiras do corpo e o debuxo axonométrico mostra a apariencia volumétrica total das pezas.


A perspectiva axonométrica é, ademais, un sistema rápido e sinxelo no seu trazado, polo que é moi utilizado en tódolos campos do deseño e do debuxo industrial porque resulta idónea para mostrar o ensamblaxe de pezas, de motores, de mobles e volumes en xeral.

Neste tema empregaremos as seguintes aplicacións on-line:

Tododibujo: Apuntes

educacionplastica.net: Explicacións e exercicios sobre a perspectiva axonométrica ortogonal

Mira este vídeo cunha breve introducción:

Ningún comentario:

Publicar un comentario