sábado, 9 de xuño de 2012

O esténcil

Agora que pasámo-los exames vou a empezar a publicar unha serie de presentacións cos traballos realizados neste tramo final do curso. Aquí están os que fixemos como unha primeira aproximación á técnica do estarcido ou esténcil. Foi unha actividade moi divertida de realizar, recortando as prantillas e pintando cos sprays. ¡Conseguimos algúns resultados sorprendentes!

O estencil
View another webinar from Camino Casabella

Ningún comentario:

Publicar un comentario