luns, 16 de xaneiro de 2012

Estructuras modulares no deseño e na arte

Unha composición modular, mosaico ou tesela é o resultado da combinación sobre unha rede ou trama denominada rede modular, composta de unidades que se repiten, chamadas módulos ou teselas.

Unha composición modular pode organizarse utilizando módulos desprazados linealmente (traslación), mediante xiros, ….


INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

Os árabes foron grandes mestres da arte xeométrica. Na Alhambra de Granada, construída nos séculos XIII e XV, moitos pavementos e mosaicos de chans e paredes están decorados utilizando xiros, simetrías, traslacións e recortes sobre figuras regulares.

Detalles dos Mosaicos da Alhambra de Granada:

Se queres saber cómo se construíron, AQUÍ tes a explicación.
As redes modulares máis utilizadas son as basadas en polígonos regulares e pódense combinar  orixinando dúas clases de redes: simples (que se forman por repetición dunha soa figura: triángulos ou cadrados) e complexas: (fórmanse pola utilizacion de varias figuras xeométricas á vez ou pola superposicion de redes simples). A condición fundamental é que debe compactar o prano, é dicir, cubrila por completo sen deixar ocos.Na seguinte presentación tendes os contenidos más importantes deste tema. Se miras ó teu redor, serache fácil encontrar estructuras e composicións modulares tanto artificiais como naturais. Os módulos foron elementos que se han empregaron ó longo da historia da arte e o deseño para crear composicións estructuradas e ordenadas.A imaxe da portada da presentación pertence ó artista Barry McGee. ¿Poderías realizar unha composición similar utilizando unha rede triangular? Para facelo podes utilizar esta aplicación, que visitaremos para traballar sobre este tema: Estructuras modulares bidimensionales

Tamén veremos a un artista que traballou moito con este tema: M.C. Escher, ó que adicaremos unha entrada en breve.


Ningún comentario:

Publicar un comentario