luns, 15 de decembro de 2008

Campaña de publicidade contra o castigo físico infantil

Aquí tendes un anuncio onde podedes ver a aplicación creativa e artística dalgúns dos contidos vistos ata o de agora tanto en Debuxo Artístico I como en Educación Plástica e Visual.

Este anuncio foi elaborado para a campaña As túas mans son para protexer. Levanta a man contra o castigo físico, impulsada polo Consello de Europa coa colaboración do Ministerio de Educación, Política Social e Deporte. Na campaña destácase a idea de que as mans serven para protexer e non para castigar físicamente a través dun xogo de siluetas de cores planas e brilantes, rodeadas de puntos, liñas e formas xeométricas que xiran.